Partij voor de Dieren (PvdD)
Logo Partij voor de DierenDe Partij voor de Dieren beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda.
De lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 was Marianne Thieme. Bekende Nederlanders als Maarten 't Hart, Paul Cliteur, Martin Gaus, Mensje van Keulen, Gerti Bierenbroodspot, Rudy Kousbroek, Dirk Boon, Belinda Meuldijk en Jan Wolkers waren lijstduwer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november haalde de PvdD twee zetels.

Beginselen
De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat dieren net als mensen levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door de mensen. In wetgeving moeten de rechten van de dieren beter worden verankerd en dierenwelzijn moet weer op de politieke agenda komen.

Zaken waar de partij zich onder meer voor inzet, zijn verbetering van de positie van legbatterijkippen en -kuikens, van nertsen en van in het wild levende dieren. De partij is tegen de jacht.

Verkiezingsprogramma
De partij voor de dieren ging de Tweede Kamerverkiezingen in met het programma '220x liever voor mens, dier, natuur en milieu'. Het was gericht op totstandkoming van een samenleving die de waarden van het leven koestert. Het programma bevat 220 verbeterpunten op het gebied van rechten en welzijn van dieren, aangenamere samenleving en het beschermen van natuur en milieu.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:
-  vastleggen van rechten van dieren in de grondwet
-  verhoging van normen van huisvesting en verzorging voor dieren
-  inzetten van dierenpolitie
-  stopzetten van de bio-industrie
-  beëindiging van dierproeven
-  verbod op bontproductie
-  bevordering van consumptie van plantaardig voedsel
-  vermindering van het energiegebruik en meer gebruik van duurzame bronnen als zon, water en wind
-  herstel van het vakonderwijs, afschaffing van de verplichte brede leerweg voor leerlingen
-  automatisch verblijfsvergunning voor vluchtelingen die langer dan 4 jaar wachten op uitsluitsel over hun verblijfsrecht
-  reclameverbod op alle zenders voor alcoholische dranken.

Historische ontwikkeling
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 deed de partij voor het eerst mee met Marianne Thieme als lijsttrekker. De kiesdrempel werd net niet gehaald. Zij was ook lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2004. Ook toen haalde de partij geen zetels binnen.
Bron: parlement


5.000 bezwaren in één weekend tegen vossenkraag op bordes Huis ten Bosch

Den Haag, 26 februari 2007- In één weekend tijd hebben meer dan 5.000 mensen minister van der Hoeven per mail om opheldering gevraagd over haar creatie met vossenbont op de trappen van paleis Huis ten Bosch bij de presentatie van het nieuwe kabinet.
In een poll van Vara’s Vroege Vogels wees 84% van de deelnemers het bontgebruik van de minister af. Het gebruik van vossenbont ligt extra gevoelig omdat Nederland al in 1995 besloot het fokken van vossen voor bont te gaan verbieden wegens ernstige welzijnsproblemen bij de dieren. De dieren worden na een ellendig leven in krappe kooien anaal geëlektrocuteerd of vergast. Het verbod zal in 2008 daadwerkelijk van kracht worden.

Voor het “bontje” zoals de kraag van Maria van der Hoeven badinerend genoemd is in een aantal media zijn meerdere vossen gedood. Zonder enige noodzaak, omdat er prachtige alternatieven bestaan voor bont. Het is schrijnend dat een minister van een kabinet dat “verbetering van dierenwelzijn” zegt na te streven, uitgerekend voor een dergelijke provocatie kiest. Het zou minister van der Hoeven sieren haar excuses te maken voor deze valse start.

Stella McCartney maakte voor Peta een filmpje waarin duidelijk wordt hoe de productie van vossenbont in z’n werk gaat. De film is hier te zien.

De Partij voor de Dieren heeft minister van der Hoeven in een open brief gevraagd haar keuze voor vossenbont toe te lichten. Anders dan een landelijk ochtendblad suggereerde gaat het niet om kamervragen.

De protest-email kan worden verzonden via de website van de partij: www.partijvoordedieren.nl

Bron: Partij voor de Dieren


Aantreden Balkende IV gepaard met dieronvriendelijk signaal: dode vos bij Huis ten Bosch

Den Haag, 23 februari 2007 - De nieuwe regering Balkenende, die voor het eerst in de geschiedenis een passage van het regeerakkoord heeft gewijd aan het welzijn van dieren, heeft bij haar aantreden gisteren op het bordes van Huis ten Bosch een valse start gemaakt. Een van de ministers (Maria van der Hoeven) droeg een kraag van vossenbont, een van de meest omstreden producten wanneer het gaat om dierenwelzijn. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft in een open brief aan minister Van der Hoeven om opheldering gevraagd. De partij is daarnaast een emailactie gestart onder het motto: Een dode vos bij Huis ten Bosch! Daarmee wordt  Nederlandse burgers de kans te geven hun zorgen kenbaar te maken over het dieronvriendelijke signaal dat met het vossenbont op de kraag van een minister door de nieuwe regering is afgegeven.

Bewindslieden worden geacht een voorbeeldfunctie te vervullen voor de samenleving en in dat licht past het een minister niet een omstreden product als vossenbont te dragen. Het fokken en doden van dieren voor hun pels stuit al jarenlang op grote maatschappelijke weerstand. Het houden van pelsdieren gaat gepaard met zeer ernstige welzijnsproblemen, in het geval van vossen bijvoorbeeld met stereotype gedrag, zelfverminkingen, spontane abortussen en het doodbijten van de eigen jongen. Een overweldigende meerderheid (87%) van de Nederlandse bevolking beschouwt bont als een onverantwoord product. Een in 1995 afgekondigd verbod op het fokken van vossen zal met ingang van 1 april 2008 eindelijk van kracht zijn, en ook een verbod op het fokken van nertsen voor hun pels kan wat de bevolking betreft niet langer uitblijven.Het wetsvoorstel hiertoe werd eerder nog, door het kabinet Balkende I, van tafel geveegd.

De Partij voor de Dieren heeft in een open brief aan de minister gevraagd welk politiek statement zij wilde maken door met een vossenkraag te verschijnen op het bordes van Huis ten Bosch. De partij vraagt zich af of een en ander te herleiden valt tot de opvattingen van de minister over het aanstaande vossenfokverbod of het voorgenomen diervriendelijker beleid dat spreekt uit het regeerakkoord. De minister heeft via haar persvoorlichter laten weten te willen benadrukken dat 'vossenbont een legaal product is in Nederland'. De PvdD heeft de minister gevraagd of zij het toelaatbaar acht dat bewindslieden ook na het vossenfokverbod dat 1 april 2008 zal ingaan nog vossenbont, afkomstig van niet in Nederland gefokte dieren, zullen (blijven) dragen.

De protest-email kan worden verzonden via de website van de partij: Klik hier
Bron: Partij voor de Dieren


Kies nú partij voor de dieren

Partij voor de Dieren: Lijst 11!
Provinciale Staten verkiezingen, 7 maart 2007
 

Kies nu partij voor de dieren


 

 


Plaats een reactie
Bekijk reacties
Go to top

2019-06-10 06:55:04  V. Steenbergen
Hoe kan ik in contact komen met de beheerder van deze website?? Er word namelijk een bewering gedaan door dhr Mario dat ik een broodfokker ben wat absoluut niet waar is. Zonder dat er navraag word gedaan. Dit brengt zeer veel schade aan mijn kennel toe. En verzoek ook dan dat dit per direct verwijderd word anders zal ik aangifte doen tegen jullie ten eerste schending van de privacy maar ook voor plaatsen van onjuiste informatie.

2019-06-10 06:51:05  V. Steenbergen
Hoe kan ik in contact komen met de beheerder van deze website??


© Broodfokker.blogje.eu 2006-2007


Free website & domain name provided by blogje.eu . C.M.S. & templates © Universalis . Hosted & powered by Shopje © 2003 - 2020 .
Laatst gewijzigd: 2007-02-27 Hits: